محرم در کلهرود ۱۳۸۹

@ این پست ۲۰۸۷ بار خوانده شده است.

مراسم عزاداری دهه اول محرم در روستای کلهرود سال ۱۳۸۹

Moharam Kalahrood 89

@ این پست ۲۰۸۸ بار خوانده شده است.

محرم در کلهرود ۱۳۸۹ بخش ۱

Moharam 89
Moharam 89
Moharam 89
Moharam 89
Moharam 89
Moharam 89
Moharam 89
Moharam 89
Moharam 89
Moharam 89
Moharam 89
Moharam 89
Moharam 89
Moharam 89
Moharam 89
Moharam 89
Moharam 89
Moharam 89
Moharam 89
Moharam 89
Moharam 89
Moharam 89
Moharam 89
Moharam 89
Moharam 89
Moharam 89
Moharam 89
Moharam 89
Moharam 89
Moharam 89
Moharam 89
Moharam 89
Moharam 89
Moharam 89
Moharam 89
Moharam 89
Moharam 89
Moharam 89
Moharam 89
Moharam 89
Moharam 89
Moharam 89
Moharam 89
Moharam 89
Moharam 89
Moharam 89
Moharam 89
Moharam 89

 

دانلود عکس های محرم در کلهرود ۱۳۸۹

 

5 comments

Skip to comment form

  • Jacklynn on ۱۳۹۰/۱۱/۲۶ at ۲۰:۱۵

  That’s a quick-witted answer to a dififcult question

  1. ترجمه: آن هست یک پاسخ سریع به سوال مختلف.

    • Rosane on ۱۳۹۱/۰۲/۰۴ at ۰۵:۳۷

    This is the ideal answer. Evreoyne should read this

     • Easter on ۱۳۹۱/۰۶/۲۷ at ۱۴:۳۵

     Very true! Makes a change to see somnoee spell it out like that. :)

   • Anna on ۱۳۹۱/۰۶/۲۷ at ۱۱:۲۷

   That’s the prefect insight in a thread like this.

دیدگاه‌ها غیرفعال است.