تعزیه دوطفلان- حسینیه علیا نطنز

@ این پست ۳۱۵۳ بار خوانده شده است.

مراسم تعزیه خوانی دوطفلان مسلم در حسینیه ارشادعلیا نطنز در محرم ۱۳۹۰

taziyeh-teflan-ouliya

5 comments

Skip to comment form

  • Terrah on ۱۳۹۰/۱۱/۲۷ at ۰۲:۵۰

  Dag nbabit good stuff you whippersnappers!

  1. ترجمه: شما تیزی نوک خنجر رباینده که شلاق می زند را خوب نمایش داده اید!

    • Ahmet on ۱۳۹۱/۰۴/۱۷ at ۱۰:۲۱

    That’s a smart way of looikng at the world.

     • Prr on ۱۳۹۱/۰۶/۲۷ at ۱۶:۲۶

     I reockn you are quite dead on with that.

   • Jaylin on ۱۳۹۱/۰۶/۲۸ at ۰۴:۲۷

   This is the ideal answer. Evreynoe should read this

دیدگاه‌ها غیرفعال است.