«

»

Image

نینوای اریسمان ۱۳۹۰-۱

@ این پست ۲۵۴۹ بار خوانده شده است.

مراسم آیینی روایت نینوای اریسمان عصر روز شنبه ۲۴/۱۰/۱۳۹۰ مصادف با اربعین حسینی برگزار گردید.

Neynava Arisman 90