روایت بقیع در امامزاده آقاعلی عباس(ع)

@ این پست ۲۰۱۶ بار خوانده شده است.

   روایت بقیع روایتی است از نحوه به شهادت رسیدن امام حسن(ع) تا تشعیع جنازه و خاکسپاری آن حضرت می باشد.

   روایع بقیع در بعد از ظهر ۲۸ صفر در امامزاده آقا علی عباس و شاهزاده محمد علیهما السلام برگزار شد.

Revayat Baghie

@ این پست ۲۰۱۷ بار خوانده شده است.

۲۸ صفر آقاعلی عباس ۱۳۹۰