«

»

Image

اریسمان: حماسه حضور ۲۲ بهمن ۱۳۹۰

@ این پست ۱۲۴۶ بار خوانده شده است.

حماسه حضور مردم روستای اریسمان در راهپیمایی ۲۲ بهمن ۱۳۹۰ با حضور امام جمعه و بخشدار محترم شهر بادرود

.

دانلود عکس های اریسمان: حماسه حضور ۲۲ بهمن ۱۳۹۰   ۲۲ Bahman Arisman 90-ArisNasr.IR