اریسمان: حماسه حضور ۲۲ بهمن ۱۳۹۰

@ این پست ۱۵۵۷ بار خوانده شده است.

حماسه حضور مردم روستای اریسمان در راهپیمایی ۲۲ بهمن ۱۳۹۰ با حضور امام جمعه و بخشدار محترم شهر بادرود

22 Bahman Arisman

.

دانلود عکس های اریسمان: حماسه حضور ۲۲ بهمن ۱۳۹۰   ۲۲ Bahman Arisman 90-ArisNasr.IR