شهادت آقا علی عباس

@ این پست ۱۹۵۵ بار خوانده شده است.

۱۴ جمادی الاولی مصادف است با شهادت امامزادگان آقا علی عباس و سید محمد علیهما السلام در بادرود. به همین مناسبت مراسم شهادت آن دو بزرگوار  بعد از نماز مغرب و عشا در حرم مطهر برگزار شد.

Shahadat Agha Ali Abbas

@ این پست ۱۹۵۶ بار خوانده شده است.

شهادت آقا علی عباس ۱۷/۱/۹۱

Shahadat Agha Ali Abbas
Shahadat Agha Ali Abbas
Shahadat Agha Ali Abbas
Shahadat Agha Ali Abbas
Shahadat Agha Ali Abbas
Shahadat Agha Ali Abbas
Shahadat Agha Ali Abbas
Shahadat Agha Ali Abbas
Shahadat Agha Ali Abbas
Shahadat Agha Ali Abbas
Shahadat Agha Ali Abbas
Shahadat Agha Ali Abbas
Shahadat Agha Ali Abbas
Shahadat Agha Ali Abbas
Shahadat Agha Ali Abbas
Shahadat Agha Ali Abbas
Shahadat Agha Ali Abbas
Shahadat Agha Ali Abbas
Shahadat Agha Ali Abbas
Shahadat Agha Ali Abbas
Shahadat Agha Ali Abbas
Shahadat Agha Ali Abbas
Shahadat Agha Ali Abbas
Shahadat Agha Ali Abbas
Shahadat Agha Ali Abbas
Shahadat Agha Ali Abbas
Shahadat Agha Ali Abbas
Shahadat Agha Ali Abbas
Shahadat Agha Ali Abbas
Shahadat Agha Ali Abbas
Shahadat Agha Ali Abbas
Shahadat Agha Ali Abbas
Shahadat Agha Ali Abbas
Shahadat Agha Ali Abbas
Shahadat Agha Ali Abbas
Shahadat Agha Ali Abbas
Shahadat Agha Ali Abbas
Shahadat Agha Ali Abbas
Shahadat Agha Ali Abbas
Shahadat Agha Ali Abbas

 

دانلود عکس های شهادت آقا علی عباس   Shahadat Agha Ali Abbas-www.ArisNasr.IR