«

»

Image

سیاه کوه

@ این پست ۱۳۳۴ بار خوانده شده است.

سیاه کوه نام کوه های سمت شرق بادرود است که مسافت آن از سمت امامزاده آقا علی عباس(ع) حدوداً ۴۰ تا ۵۰ کیلومتر می باشد.

کوه های سیاه کوه با رنگ های مختلف، دارای معدن سنگ آهن، معدن سنگ لاشه، گیاه خوراکی ریواس و گل های زیبا در اوایل فصل بهار می باشد.

Siyah kooh

@ این پست ۱۳۳۵ بار خوانده شده است.

طبیعت سیاه کوه

Siyah kooh Mountain
Siyah kooh Mountain
Siyah kooh Mountain
Siyah kooh Mountain
Siyah kooh Mountain
Siyah kooh Mountain
Siyah kooh Mountain
Siyah kooh Mountain
Siyah kooh Mountain
Siyah kooh Mountain
Siyah kooh Mountain
Siyah kooh Mountain
Siyah kooh Mountain
Siyah kooh Mountain
Siyah kooh Mountain
Siyah kooh Mountain
Siyah kooh Mountain
Siyah kooh Mountain
Siyah kooh Mountain
Siyah kooh Mountain
Siyah kooh Mountain
Siyah kooh Mountain
Siyah kooh Mountain
Siyah kooh Mountain
Siyah kooh Mountain
Siyah kooh Mountain
Siyah kooh Mountain
Siyah kooh Mountain
Siyah kooh Mountain
Siyah kooh Mountain

 

دانلود عکس های سیاه کوه   Siyah kooh-www.ArisNasr.IR

 

2 comments

  1. Bhaskara

    My hat is off to your atuste command over this topic-bravo!

    1. Philinda

      Impressive brain power at work! Great anwesr!

دیدگاه‌ها غیرفعال است.