دهه فاطمیه در بادرود ۱

@ این پست ۲۲۳۵ بار خوانده شده است.

مراسم دهه دوم فاطمیه در مسجد حضرت ابوالفضل(ع) بادرود 

Fatemiyeh Badrood 1

@ این پست ۲۲۳۶ بار خوانده شده است.

دهه دوم فاطمیه در مسجد ابوالفضل بادرود

 

دانلود عکس های دهه فاطمیه در بادرود  Fatemiyeh 91-1-www.ArisNasr.IR