«

»

Image

بادرود: رونمایی از درب حرم امام جواد

@ این پست ۱۴۶۴ بار خوانده شده است.

رونمایی از درب حرم امام جواد(ع) در روز شنبه ۳/۴/۱۳۹۱ مصادف با ولادت حضرت عباس(ع) در شهر بادرود انجام گرفت.

Door Emam Javad Badrood

@ این پست ۱۴۶۵ بار خوانده شده است.

رونمایی از درب حرم امام جواد در بادرود ۳/۴/۹۱

Door Emam Javad
Door Emam Javad
Door Emam Javad
Door Emam Javad
Door Emam Javad
Door Emam Javad
Door Emam Javad
Door Emam Javad
Door Emam Javad
Door Emam Javad
Door Emam Javad
Door Emam Javad
Door Emam Javad
Door Emam Javad
Door Emam Javad
Door Emam Javad
Door Emam Javad
Door Emam Javad
Door Emam Javad
Door Emam Javad
Door Emam Javad
Door Emam Javad
Door Emam Javad
Door Emam Javad
Door Emam Javad
Door Emam Javad
Door Emam Javad
Door Emam Javad
Door Emam Javad
Door Emam Javad
Door Emam Javad
Door Emam Javad
Door Emam Javad
Door Emam Javad
Door Emam Javad
Door Emam Javad

 

دانلود عکس های بادرود: رونمایی از درب حرم امام جواد   Door Emam Javad Badrood-www.ArisNasr.IR

 مشاهده عکس ها در خبرگزاری ایمنا اصفهان