نطنز: میلاد موعود

@ این پست ۲۰۴۴ بار خوانده شده است.

ایستگاه های صلواتی و  نورپردازی خیابان های شهرستان نطنز در جشن میلاد موعود

Shaban Natanz

@ این پست ۲۰۴۵ بار خوانده شده است.

ایستگاه های صلواتی و نورپردازی نطنز- شعبان ۹۱

 

دانلود عکس های نطنز: میلاد موعود    Shaban Natanz