وجه تسمیه اریسمان

@ این پست ۲۹۹۷ بار خوانده شده است.

واژه ی «اریسمان» را در گویش محلی  اِرسون  می گویند. درباره علت انتخاب این نام نمی توان نظر صریح و قاطعی ابراز کرد. چون آثار مکتوبی در دست نمی باشد، اما گفته ها از آن حکایت دارد که اریسمان قبلاً ارس مان  بوده که  «ارس» به معنای مزرعه و «مان» پسوند شباهت می باشد و آن را مزرعه مانند تلقی کرده اند .

در وقف نامه سید واقف به سال ۸۵۷ ه.ق، اریسمان را مزرعه ای ذکر کرده است. اما نظر دیگری می توان بیان کرد که تا اندازه ای پذیرفتنی است.

«ارس» به معنای اشک چشم و بدون گل و لای از واژی اوستایی گرفته شده است و «مان» هم پسوند شباهت است.

History Arisman 18

@ این پست ۲۹۹۸ بار خوانده شده است.

وجه تسمیه اریسمان- جوی آب-مزارع

وجود قنات تاریخی و کهن  اریسمان که امروز از غلیان و جوشش افتاده است دلیلی است بر اثبات هر دو نظریه، این قنات پر آب، آبی بس گوارا و شفاف داشته هم آب شرب مردمان کویری بوده و هم کشاورزی سنتی و اقتصاد آن به وجود این رشته قنات وابسته بوده است، و دور دست ها، جاهایی که آب کمتر به آنجا گام می نهاده آب انبارهایی ساخته بودند و آبی بس زلال را هفته ها انبار می کردند و چه سرد و خنک می شد و نوشیدنش در این کویر سوخته چه لذت بخش، چون عطش تشنگی را فرو می نشاند و ادامه ی حیات را تضمین می کرد.

Reservoir

@ این پست ۲۹۹۹ بار خوانده شده است.

تاریخچه تصویری اریسمان- آب انبار

منابع و مـأخذ:

تحقیقات دکتر علیرضا غلامی درباره روستای تاریخی اریسمان

عکس از نصراله شهنازی  www.ArisNasr.ir

دانلود عکس های وجه تسمیه اریسمان

 

1 comment

    • Mustafa on ۱۳۹۱/۰۶/۲۸ at ۰۳:۴۸

    That insight would have saved us a lot of efrfot early on.

دیدگاه‌ها غیرفعال است.