مجموعه تاریخی افوشته شهرستان نطنز

@ این پست ۳۱۴۶ بار خوانده شده است.

مجموعه آثار تاریخی محله افوشته شهرستان نطنز شامل: آب انبار- حمام- شربت خانه- بقعه میرسید- بقعه سید حسن واقف

Afushteh Ancient

@ این پست ۳۱۴۷ بار خوانده شده است.

مجموعه تاریخی افوشته شهرستان نطنز

 

دانلود عکس های مجموعه تاریخی افوشته نطنز