کلاس اولی ها

@ این پست ۱۹۴۱ بار خوانده شده است.

سال تحصیلی جدید، با ورود کلاس اولی ها به مدارس در روز چهارشنبه ۲۹/۶/۱۳۹۱ آغاز شد.

School Natanz

@ این پست ۱۹۴۲ بار خوانده شده است.

مدارس نطنز

Elementary School
Elementary School
Elementary School
Elementary School
Elementary School
Elementary School
Elementary School
Elementary School
Elementary School
Elementary School
Elementary School
Elementary School
Elementary School
Elementary School
Elementary School
Elementary School
Elementary School
Elementary School
Elementary School
Elementary School
Elementary School
Elementary School
Elementary School
Elementary School
Elementary School
Elementary School
Elementary School
Elementary School
Elementary School
Elementary School
Elementary School
Elementary School

 

عکس ها از مدرسه ابتدایی پسرانه احسان ۱ و دخترانه احسان ۲ شهرستان نطنز می باشد.

دانلود عکس های کلاس اولی ها