کلاس اولی ها

@ این پست ۲۱۰۹ بار خوانده شده است.

سال تحصیلی جدید، با ورود کلاس اولی ها به مدارس در روز چهارشنبه ۲۹/۶/۱۳۹۱ آغاز شد.

School Natanz

@ این پست ۲۱۱۰ بار خوانده شده است.

مدارس نطنز

 

عکس ها از مدرسه ابتدایی پسرانه احسان ۱ و دخترانه احسان ۲ شهرستان نطنز می باشد.

دانلود عکس های کلاس اولی ها