«

»

Image

آثار تاریخی شهر نطنز

@ این پست ۲۰۲۵ بار خوانده شده است.

آثار تاریخی شهر نطنز شامل: گنبد باز- امامزاده عبداله- امامزاده رقیه خاتون- سنگ تقسیم آب- قلعه کوهاب

Natanz Ancient 1

آثار تاریخی شهر نطنز- امامزاده بابا عبداله- رقیه خاتون- قلعه کوهاب- گنبد باز

[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/natanz-ancient-1/thumbs/thumbs_gonbad-baz-1.jpg]3950Natanz Ancient
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/natanz-ancient-1/thumbs/thumbs_gonbad-baz.jpg]1400Natanz Ancient
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/natanz-ancient-1/thumbs/thumbs_emamzadeh-abdollah-003www-arisnasr-ir_.jpg]1190Natanz Ancient
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/natanz-ancient-1/thumbs/thumbs_emamzadeh-abdollah-006www.jpg]1080Natanz Ancient
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/natanz-ancient-1/thumbs/thumbs_emamzadeh-abdollah-010www.jpg]840Natanz Ancient
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/natanz-ancient-1/thumbs/thumbs_img_1885.jpg]850Natanz Ancient
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/natanz-ancient-1/thumbs/thumbs_monition-kuhab-003www-arisnasr-ir_.jpg]800Natanz Ancient
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/natanz-ancient-1/thumbs/thumbs_monition-kuhab-004www-arisnasr-ir_.jpg]800Natanz Ancient
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/natanz-ancient-1/thumbs/thumbs_monition-kuhab-005www-arisnasr-ir_.jpg]710Natanz Ancient
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/natanz-ancient-1/thumbs/thumbs_monition-kuhab-006www-arisnasr-ir_.jpg]780Natanz Ancient
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/natanz-ancient-1/thumbs/thumbs_roghayekhatoon-003www-arisnasr-ir_.jpg]680Natanz Ancient
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/natanz-ancient-1/thumbs/thumbs_roghayekhatoon-004www-arisnasr-ir_.jpg]710Natanz Ancient

 

دانلود عکس های آثار تاریخی نطنز ۱