قالیشویان مشهد اردهال ۱

@ این پست ۱۵۴۷ بار خوانده شده است.

مراسم سنتی، مذهبی، قالیشویان مشهد اردهال، در دومین جمعه ماه مهر ۱۴/۷/۱۳۹۱ برگزار شد.

Ardehal 1

@ این پست ۱۵۴۸ بار خوانده شده است.

مراسم قالیشویان مشهد اردهال ۹۱-۱

 

دانلود عکس های قالیشویان مشهد اردهال ۱

 مشاهده عکس ها در خبرگزاری ایمنا