«

»

Image

قالیشویان مشهد اردهال ۱

@ این پست ۱۳۰۴ بار خوانده شده است.

مراسم سنتی، مذهبی، قالیشویان مشهد اردهال، در دومین جمعه ماه مهر ۱۴/۷/۱۳۹۱ برگزار شد.

Ardehal 1

مراسم قالیشویان مشهد اردهال 91-1

[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/ardehal-1/thumbs/thumbs_ardehal-91_152.jpg]260
Ardehal
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/ardehal-1/thumbs/thumbs_ardehal-91_025.jpg]50
Ardehal
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/ardehal-1/thumbs/thumbs_ardehal-91_012.jpg]50
Ardehal
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/ardehal-1/thumbs/thumbs_ardehal-91_039.jpg]90
Ardehal
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/ardehal-1/thumbs/thumbs_ardehal-91_008.jpg]60
Ardehal
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/ardehal-1/thumbs/thumbs_ardehal-91_013.jpg]70
Ardehal
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/ardehal-1/thumbs/thumbs_ardehal-91_018.jpg]70
Ardehal
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/ardehal-1/thumbs/thumbs_ardehal-91_024.jpg]80
Ardehal
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/ardehal-1/thumbs/thumbs_ardehal-91_037.jpg]90
Ardehal
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/ardehal-1/thumbs/thumbs_ardehal-91_122.jpg]80
Ardehal
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/ardehal-1/thumbs/thumbs_ardehal-91_046.jpg]80
Ardehal
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/ardehal-1/thumbs/thumbs_ardehal-91_054.jpg]80
Ardehal
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/ardehal-1/thumbs/thumbs_ardehal-91_074.jpg]70
Ardehal
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/ardehal-1/thumbs/thumbs_ardehal-91_098.jpg]60
Ardehal
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/ardehal-1/thumbs/thumbs_ardehal-91_113.jpg]100
Ardehal
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/ardehal-1/thumbs/thumbs_ardehal-91_131.jpg]60
Ardehal
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/ardehal-1/thumbs/thumbs_ardehal-91_140.jpg]70
Ardehal
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/ardehal-1/thumbs/thumbs_ardehal-91_150.jpg]80
Ardehal
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/ardehal-1/thumbs/thumbs_ardehal-91_171.jpg]130
Ardehal
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/ardehal-1/thumbs/thumbs_ardehal-91_172.jpg]100
Ardehal

 

دانلود عکس های قالیشویان مشهد اردهال ۱

 مشاهده عکس ها در خبرگزاری ایمنا