قالیشویان مشهد اردهال ۲

@ این پست ۱۸۲۳ بار خوانده شده است.

مراسم سنتی، مذهبی، قالیشویان مشهد اردهال، در دومین جمعه ماه مهر ۱۴/۷/۱۳۹۱ برگزار شد.

Ardehal 2

@ این پست ۱۸۲۴ بار خوانده شده است.

مراسم قالیشویان مشهد اردهال ۹۱-۱

 

دانلود عکس های مشهد اردهال ۲

مشاهده عکس ها در خبرگزاری ایمنا