آثار تاریخی شهر خالدآباد ۲

@ این پست ۱۹۰۲ بار خوانده شده است.

مجموعه آثار تاریخی شهر خالدآباد شامل: خانه های تاریخی- بادگیر- قلعه کریم آباد- حمام توده

Khaled Abad 2

@ این پست ۱۹۰۳ بار خوانده شده است.

آثار تاریخی شهر خالدآباد

 

دانلود عکس های آثار تاریخی شهر خالدآباد ۲