آثار تاریخی شهر خالدآباد ۱

@ این پست ۲۰۰۳ بار خوانده شده است.

آثار تاریخی شهر خالدآباد شامل: بقعه باباحاجی- مسجد بیرین- کاروانسرای بارانداز- محوطه تاریخی باستان- خانه آقاگل

Khaled Abad 1

@ این پست ۲۰۰۴ بار خوانده شده است.

آثار تاریخی شهر خالدآباد

 

دانلود عکس های آثار تاریخی شهر خالدآباد ۱