آقاعلی عباس: دعای عرفه

@ این پست ۱۹۷۶ بار خوانده شده است.

مراسم معنوی دعای عرفه در صحن امامزاده آقاعلی عباس(ع) روز پنج شنبه ۴/۸/۱۳۹۱ برگزار شد.

Arafeh

@ این پست ۱۹۷۷ بار خوانده شده است.

دعای عرفه در امامزاده آقا علی عباس- ۴/۸/۹۱

 

دانلود عکس های آقاعلی عباس: دعای عرفه