اختتامیه ششمین جشنواره انار بادرود

@ این پست ۳۰۷۶ بار خوانده شده است.

مراسم اختتامیه ششمین جشنواره انار بادرود با برگزاری جشن شکرگزاری، در روز جمعه ۱۲/۸/۱۳۹۱ پایان یافت.

Festival Anar 91-3

@ این پست ۳۰۷۷ بار خوانده شده است.

اختتامیه ششمین جشنواره انار بادرود ۱۲/۸/۹۱

 

دانلود عکس های اختتامیه ششمین جشنواره انار بادرود

 مشاهده عکس ها در خبرگزاری ایمنا