«

»

Image

راهپیمایی روز دانش آموز

@ این پست ۱۵۱۷ بار خوانده شده است.

راهپیمایی روز دانش آموز به مناسبت تسخیر لانه جاسوسی آمریکا، در شهرستان نطنز برگزار شد.

Student Day

@ این پست ۱۵۱۸ بار خوانده شده است.

۱۳ آبان راهپیمایی روز دانش آموز ۱۳۹۱

Student Day
Student Day
Student Day
Student Day
Student Day
Student Day
Student Day
Student Day
Student Day
Student Day
Student Day
Student Day
Student Day
Student Day
Student Day
Student Day
Student Day
Student Day
Student Day
Student Day
Student Day
Student Day
Student Day
Student Day
Student Day
Student Day
Student Day
Student Day
Student Day
Student Day
Student Day
Student Day
Student Day
Student Day
Student Day
Student Day
Student Day
Student Day
Student Day
Student Day
Student Day
Student Day
Student Day
Student Day
Student Day
Student Day
Student Day
Student Day

 

دانلود عکس های راهپیمایی روز دانش آموز

مشاهده عکس ها در خبرگزاری ایمنا