راهپیمایی روز دانش آموز

@ این پست ۲۱۲۳ بار خوانده شده است.

راهپیمایی روز دانش آموز به مناسبت تسخیر لانه جاسوسی آمریکا، در شهرستان نطنز برگزار شد.

Student Day

@ این پست ۲۱۲۴ بار خوانده شده است.

۱۳ آبان راهپیمایی روز دانش آموز ۱۳۹۱

 

دانلود عکس های راهپیمایی روز دانش آموز

مشاهده عکس ها در خبرگزاری ایمنا