آقاعلی عباس: جشن ولایت

@ این پست ۱۵۱۸ بار خوانده شده است.

جشن ولایت به مناسبت عید غدیر خم در امامزاده آقاعلی عباس(ع) ؛ جمعه ۱۲/۸/۱۳۹۱ برگزار شد.

Agha Ali Abbas Ghadir

@ این پست ۱۵۱۹ بار خوانده شده است.

جشن ولایت- عید غدیر خم- آقا علی عباس

 

دانلود عکس های آقاعلی عباس: جشن ولایت