بادرود: تاسوعای حسینی ۱

@ این پست ۱۸۰۱ بار خوانده شده است.

مراسم تاسوعای حسینی در شهر بادرود- محرم ۱۳۹۱

Badrood Tasuaa 91-1

@ این پست ۱۸۰۲ بار خوانده شده است.

تاسوعای حسینی در شهر بادرود- محرم ۹۱

 

دانلود عکس های بادرود: تاسوعای حسینی ۱

 مشاهده عکس ها در خبرگزاری ایمنا