بادرود: تاسوعای حسینی ۱

@ این پست ۲۰۲۶ بار خوانده شده است.

مراسم تاسوعای حسینی در شهر بادرود- محرم ۱۳۹۱

Badrood Tasuaa 91-1

@ این پست ۲۰۲۷ بار خوانده شده است.

تاسوعای حسینی در شهر بادرود- محرم ۹۱

 

دانلود عکس های بادرود: تاسوعای حسینی ۱

 مشاهده عکس ها در خبرگزاری ایمنا