بادرود: تاسوعای حسینی ۲

@ این پست ۲۲۲۸ بار خوانده شده است.

مراسم تاسوعای حسینی در شهر بادرود- محرم ۱۳۹۱

Badrood Tasuaa 91-2

@ این پست ۲۲۲۹ بار خوانده شده است.

تاسوعای حسینی در بادرود ۹۱

 

دانلود عکس های بادرود: تاسوعای حسینی ۲

 مشاهده عکس ها در خبرگزاری ایمنا