مردم روستای کلهرود

@ این پست ۶۳۵۱ بار خوانده شده است.

آشنایی با مردم روستای کلهرود و سبک زندگی کوهستانی

Kalahrood People

@ این پست ۶۳۵۲ بار خوانده شده است.

مردم روستای کلهرود

 

دانلود عکس های مردم روستای کلهرود