غار علی صدر همدان

@ این پست ۵۰۴۴ بار خوانده شده است.

غار علی صدر همدان یکی از بزرگ ترین غار آبی جهان در شهر کبوتر آهنگ همدان می باشد.

Hamedan Cave Ali Sadr

@ این پست ۵۰۴۵ بار خوانده شده است.

غار علی صدر همدان

 

دانلود عکس های غار علی صدر همدان

مشاهده عکس ها در خبرگزاری ایمنا