روایت نینوای اریسمان۱۳۹۱-۱

@ این پست ۱۵۶۹ بار خوانده شده است.

مراسم آیینی مذهبی روایت نینوای اریسمان در روز پنج شنبه ۱۴/۱۰/۱۳۹۱ مصادف با اربعین شهادت امام حسین(ع) در روستای اریسمان برگزار شد.

عکس هایی از اجرای مراسم.

Neynava 91-1

@ این پست ۱۵۷۰ بار خوانده شده است.

روایت نینوای اریسمان ۹۱-۱

 

دانلود عکس های روایت نینوای اریسمان ۹۱-۱

 مشاهده عکس ها در خبرگزاری ایمنا