آثار تاریخی سلطانیه

@ این پست ۲۳۲۴ بار خوانده شده است.

سلطانیه یکی از شهرهای استان زنجان با آثار تاریخی زیادی است.

گنبد سلطانیه در سال ۷۰۲ هجری قمری به دستور الجایتو در شهر سلطانیه، پایتخت آن زمان ایلخانیان آغاز شد و در سال ۷۱۲ هجری قمری به اتمام رسید.

مقبره ملاحسن کاشی: ملا حسن ابن محمد کاشانی معروف به حسن کاشی و متخلص به کاشی از شاعران دربار الجایتو در قرن هشتم هجری قمری می باشد که بیشتر اشعار وی در مدح خاندان پیامبر(ص) سروده شده است. 

Soltaniyeh

 

دانلود عکس های آثار تاریخی سلطانیه