جلسه ستاد تسهیلات سفر نوروزی ۹۲

@ این پست ۱۹۱۷ بار خوانده شده است.

اولین جلسه ستاد تسهیلات سفر برای مسافران نوروزی سال ۱۳۹۲ در فرمانداری شهرستان نطنز و بخشداری بادرود برگزار شد.

این جلسه روز شنبه ۷/۱۱/۹۱ در فرمانداری و روز شنبه ۱۴/۱۱/۹۱ در بخشداری بادرود به منظور هماهنگی و برنامه ریزی و تشکیل کمیته های تسهیلات سفر با حضور مسئولین برگزار گردید.

Farmandari 91

@ این پست ۱۹۱۸ بار خوانده شده است.

جلسه ستاد تسهیلات سفر نوروزی ۹۲

 

دانلود عکس های جلسه ستاد تسهیلات سفر نوروزی