جلسه ستاد تسهیلات سفر نوروزی ۹۲

@ این پست ۱۴۴۷ بار خوانده شده است.

اولین جلسه ستاد تسهیلات سفر برای مسافران نوروزی سال ۱۳۹۲ در فرمانداری شهرستان نطنز و بخشداری بادرود برگزار شد.

این جلسه روز شنبه ۷/۱۱/۹۱ در فرمانداری و روز شنبه ۱۴/۱۱/۹۱ در بخشداری بادرود به منظور هماهنگی و برنامه ریزی و تشکیل کمیته های تسهیلات سفر با حضور مسئولین برگزار گردید.

Farmandari 91

@ این پست ۱۴۴۸ بار خوانده شده است.

جلسه ستاد تسهیلات سفر نوروزی ۹۲

Farmandari
Farmandari
Farmandari
Farmandari
Bakhshdari
Bakhshdari
Farmandari
Farmandari
Farmandari
Farmandari
Farmandari
Farmandari
Farmandari
Farmandari
Farmandari
Farmandari
Farmandari
Farmandari
Farmandari
Farmandari
Bakhshdari
Bakhshdari
Bakhshdari
Bakhshdari
Bakhshdari
Bakhshdari
Bakhshdari
Bakhshdari
Bakhshdari
Bakhshdari
Bakhshdari
Bakhshdari
Bakhshdari
Bakhshdari
Bakhshdari
Bakhshdari

 

دانلود عکس های جلسه ستاد تسهیلات سفر نوروزی