«

»

Image

افتتاح پروژه های بخش امامزاده

@ این پست ۱۰۱۷ بار خوانده شده است.

به مناسبت سی و چهارمین بهار انقلاب اسلامی، تعدادی از پروژه های بخش امامزاده با حضور دکتر زیویار معاون استانداری اصفهان، روز سه شنبه ۱۷/۱۱/۱۳۹۱ افتتاح شد.

این پروژه ها شامل، سالن ورزشی شهید خارابادی بادرود- ساختمان شورای شهر بادرود- احداث خانه سالمندان بادرود- مدرسه مکتب الزهراء خالدآباد- تصفیه خانه فاضلاب امامزاده آقاعلی عباس(ع)- مسکن مهر شهرک آزادگان بادرود، بودند.

Badrood Projeh

افتتاح پروژه های بادرود در دهه فجر 91

[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/badrood-projeh/thumbs/thumbs_badrood-projeh-91-045.jpg]1210Badrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/badrood-projeh/thumbs/thumbs_badrood-projeh-91-083.jpg]40Badrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/badrood-projeh/thumbs/thumbs_badrood-projeh-91-026.jpg]70Badrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/badrood-projeh/thumbs/thumbs_badrood-projeh-91-035.jpg]90Badrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/badrood-projeh/thumbs/thumbs_badrood-projeh-91-039.jpg]50Badrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/badrood-projeh/thumbs/thumbs_badrood-projeh-91-040.jpg]20Badrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/badrood-projeh/thumbs/thumbs_badrood-projeh-91-057.jpg]60Badrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/badrood-projeh/thumbs/thumbs_badrood-projeh-91-064.jpg]40Badrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/badrood-projeh/thumbs/thumbs_badrood-projeh-91-078.jpg]10Badrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/badrood-projeh/thumbs/thumbs_badrood-projeh-91-089.jpg]40Badrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/badrood-projeh/thumbs/thumbs_badrood-projeh-91-094.jpg]30Badrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/badrood-projeh/thumbs/thumbs_badrood-projeh-91-104.jpg]60Badrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/badrood-projeh/thumbs/thumbs_badrood-projeh-91-142.jpg]50Badrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/badrood-projeh/thumbs/thumbs_badrood-projeh-91-149.jpg]30Badrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/badrood-projeh/thumbs/thumbs_badrood-projeh-91-152.jpg]30Badrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/badrood-projeh/thumbs/thumbs_badrood-projeh-91-187.jpg]30Badrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/badrood-projeh/thumbs/thumbs_badrood-projeh-91-190.jpg]30Badrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/badrood-projeh/thumbs/thumbs_badrood-projeh-91-194.jpg]20Badrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/badrood-projeh/thumbs/thumbs_badrood-projeh-91-195.jpg]20Badrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/badrood-projeh/thumbs/thumbs_badrood-projeh-91-203.jpg]20Badrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/badrood-projeh/thumbs/thumbs_badrood-projeh-91-211.jpg]20Badrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/badrood-projeh/thumbs/thumbs_badrood-projeh-91-214.jpg]30Badrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/badrood-projeh/thumbs/thumbs_badrood-projeh-91-222.jpg]30Badrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/badrood-projeh/thumbs/thumbs_badrood-projeh-91-226.jpg]30Badrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/badrood-projeh/thumbs/thumbs_badrood-projeh-91-231.jpg]50Badrood City

 

 دانلود عکس های افتتاح پروژه های بخش امامزاده

 مشاهده عکس ها در خبرگزاری ایمنا