«

»

Image

جلسه شورای اداری شهرستان نطنز

@ این پست ۱۲۵۴ بار خوانده شده است.

جلسه شورای اداری شهرستان نطنز روز شنبه ۲۱/۱۱/۱۳۹۱ در فرهنگسرای کوثر با حضور مسئولین ادارات برگزار شد.

در این جلسه مراسم تودیع و معارفه بخشدار بخش امامزاده از آقای عسگری به آقای صابری، بخشداری بخش مرکزی از آقای نساجیان به آقای اسماعیل زاده، معاون فرماندار نطنز از آقای قنبری به آقای درستی واگذار شد.

Farmandari 91-2

جلسه شورای اداری شهرستان نطنز- 21/11/91

[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/farmandari-91-2/thumbs/thumbs_farmandari-91-13.jpg]2620Farmandari
Natanz City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/farmandari-91-2/thumbs/thumbs_farmandari-91-08.jpg]370Farmandari
Natanz City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/farmandari-91-2/thumbs/thumbs_farmandari-91-16.jpg]340Farmandari
Natanz City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/farmandari-91-2/thumbs/thumbs_farmandari-91-17.jpg]340Farmandari
Natanz City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/farmandari-91-2/thumbs/thumbs_farmandari-91-20.jpg]300Farmandari
Natanz City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/farmandari-91-2/thumbs/thumbs_farmandari-91-24.jpg]320Farmandari
Natanz City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/farmandari-91-2/thumbs/thumbs_farmandari-91-30.jpg]250Farmandari
Natanz City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/farmandari-91-2/thumbs/thumbs_farmandari-91-32.jpg]260Farmandari
Natanz City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/farmandari-91-2/thumbs/thumbs_farmandari-91-34.jpg]250Farmandari
Natanz City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/farmandari-91-2/thumbs/thumbs_farmandari-91-37.jpg]260Farmandari
Natanz City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/farmandari-91-2/thumbs/thumbs_farmandari-91-39.jpg]230Farmandari
Natanz City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/farmandari-91-2/thumbs/thumbs_farmandari-91-42.jpg]280Farmandari
Natanz City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/farmandari-91-2/thumbs/thumbs_farmandari-91-45.jpg]230Farmandari
Natanz City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/farmandari-91-2/thumbs/thumbs_farmandari-91-46.jpg]210Farmandari
Natanz City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/farmandari-91-2/thumbs/thumbs_farmandari-91-57.jpg]210Farmandari
Natanz City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/farmandari-91-2/thumbs/thumbs_farmandari-91-58.jpg]200Farmandari
Natanz City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/farmandari-91-2/thumbs/thumbs_farmandari-91-59.jpg]200Farmandari
Natanz City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/farmandari-91-2/thumbs/thumbs_farmandari-91-60.jpg]180Farmandari
Natanz City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/farmandari-91-2/thumbs/thumbs_farmandari-91-61.jpg]170Farmandari
Natanz City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/farmandari-91-2/thumbs/thumbs_farmandari-91-63.jpg]190Farmandari
Natanz City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/farmandari-91-2/thumbs/thumbs_farmandari-91-68.jpg]220Farmandari
Natanz City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/farmandari-91-2/thumbs/thumbs_farmandari-91-72.jpg]210Farmandari
Natanz City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/farmandari-91-2/thumbs/thumbs_farmandari-91-74.jpg]200Farmandari
Natanz City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/farmandari-91-2/thumbs/thumbs_farmandari-91-77.jpg]230Farmandari
Natanz City

 

دانلود عکس های جلسه شورای اداری شهرستان نطنز