اریسمان: راهپیمایی ۲۲ بهمن ۱۳۹۱

@ این پست ۱۸۸۰ بار خوانده شده است.

راهپیمایی ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۱ در روستای اریسمان.

Bahman 91 Arisman

@ این پست ۱۸۸۱ بار خوانده شده است.

اریسمان: راهپیمایی ۲۲ بهمن ۱۳۹۱

 

دانلود عکس های اریسمان: راهپیمایی ۲۲ بهمن ۱۳۹۱