مجموعه تاریخی کورش و تخت جمشید

@ این پست ۱۷۵۲ بار خوانده شده است.

برخی ازآثار تاریخی دوره هخامنشیان از مجموعه تاریخی کورش و کمبوجیه و تخت جمشید شیراز

Takht Jamshid

@ این پست ۱۷۵۳ بار خوانده شده است.

مجموعه تاریخی کورش و تخت جمشید

 

دانلود عکس های مجموعه تاریخی کورش و تخت جمشید