مسافران نوروزی در شهرستان نطنز

@ این پست ۱۵۱۵ بار خوانده شده است.

 حضور مسافران نوروزی در سال ۱۳۹۲ در بازدید از مکان های تاریخی و دیدنی شهرستان نطنز

Norooz 92 Natanz

@ این پست ۱۵۱۶ بار خوانده شده است.

مسافران نوروزی در نطنز ۹۲

دانلود عکس های مسافران نوروزی در شهرستان نطنز

مشاهده عکس ها در خبرگزاری ایمنا