مسافران نوروزی در کاشان

@ این پست ۴۰۴۰ بار خوانده شده است.

 حضور مسافران نوروزی در سال ۱۳۹۲ در بازدید از مکان های تاریخی و دیدنی شهر کاشان، شامل باغ و حمام فین، تپیه های باستانی سیلک، خانه تاریخی بروجردی ها، خانه تاریخی طباطبایی، حمام سلطان امیر احمد

Norooz 92 Kashan

@ این پست ۴۰۴۱ بار خوانده شده است.

مسافران نوروزی در کاشان ۹۲

 

دانلود عکس های مسافران نوروزی در کاشان

 مشاهده عکس ها در خبرگزاری ایمنا