افتتاح نمایندگی ثبت احوال بادرود

@ این پست ۵۲۹۵ بار خوانده شده است.

همزمان با ۱۲ اردیبهشت روز معلم، نمایندگی ثبت احوال بادرود با حضور مدیرکل سازمان ثبت احوال استان اصفهان ومسئولین شهرستان روز پنج شنبه ۱۲/۲/۱۳۹۲ افتتاح شد.

sabt-ahval-badrood-92_71