«

»

Image

برنامه های خبری ۱۲ خرداد ۹۲

@ این پست ۱۱۷۷ بار خوانده شده است.

برنامه های خبری ۱۲ خرداد ۱۳۹۲ شامل: نشست خبری فرمانده نیروی انتظامی شهرستان نطنز- واگذاری واحد کشتارگاه به بخش خصوصی در شهرداری بادرود- جمع آوری نخاله های ساختمانی جهت مبارزه با بیماری سالک در شهر بادرود

entezami-92_01