«

»

Image

آقا علی عباس: مراسم احیای شب ۲۳ رمضان-۱

@ این پست ۱۴۹۵ بار خوانده شده است.

 مراسم احیا و شب قدر ۲۳ رمضان در امامزاده آقا علی عباس(ع) برگزار شد. این مراسم به صورت زنده از شبکه استانی اصفهان پخش گردید.

agha-ali-abbas-23-ramezan-92_012