تودیع و معارفه شهردار نطنز و بادرود

@ این پست ۱۹۴۴ بار خوانده شده است.

در جلسه اداری شهرستان نطنز، آقای سید مجید دیهیم شهردار نطنز تودیع و بجای ایشان آقای سید محسن تجویدی معارفه شدند و آقای رضا نقدی شهردار بادرود تودیع و به جای ایشان آقای مجید صفاری معارفه شدند.

  shahrdari-92_106 تودیع و معارفه شهردار نطنز و بادرود 23/6/92

این مراسم با حضور آقای احمدی مدیر کل سیاسی و انتخابات استانداری اصفهان و آقای سعیدبخش مدیر کل محترم دفتر امور شهری استانداری اصفهان، روز شنبه ۲۳/۶/۱۳۹۲ در فرهنگسرای کوثر شهرستان نطنز صورت گرفت.