ولادت امام رضا(ع) برادر آقا علی عباس

@ این پست ۲۷۶۰ بار خوانده شده است.

به مناسبت ولادت هشتمین امام شیعیان، تصاویری از ارادتمندان به اهل بیت در حرم امامزاده آقا علی عباس برادر امام رضا(ع).

  img_2426 حرم امامزاده آقا علی عباس(ع)