اریسمان: آغاز سال تحصیلی ۹۳-۹۲

@ این پست ۲۵۴۴ بار خوانده شده است.

آغاز سال تحصیلی ۹۳ – ۹۲ در مدارس روستای اریسمان.

school-arisman-92_027 آغاز سال تحصیلی 93 - 92 در مدارس روستای اریسمان.

 مشاهده عکس ها در خبرگزاری ایمنا