بادرود: آغاز سال تحصیلی ۹۳-۹۲

@ این پست ۲۳۲۸ بار خوانده شده است.

آغاز سال تحصیلی ۹۳-۹۲ در مدارس بادرود.

school-badrood-92_074 آغاز سال تحصیلی 93-92 در مدارس بادرود

 مشاهده عکس ها در خبرگزاری ایمنا