مانور زلزله و اسکان اضطراری

@ این پست ۲۰۱۷ بار خوانده شده است.

به منظور آمادگی نیروهای امدادی و پشتیبانی بخش امامزاده(بادرود)، مانور زلزله و اسکان اضطراری در روستای اریسمان روز پنج شنبه ۲۵/۷/۱۳۹۲ برگزار شد.

earthquace-92_039 مانور زلزله و اسکان اضطراری- اریسمان 1392

 مشاهده عکس ها در خبرگزاری ایمنا