راهپیمایی ۱۳ آبان روز دانش آموز

@ این پست ۲۳۷۹ بار خوانده شده است.

همزمان با روز دانش آموز، راهپیمایی دانش آموزان و دانشجویان شهر بادرود بر علیه ستمگری های آمریکا و اسرائیل روز دوشنبه ۱۳/۸/۱۳۹۲ برگزار شد.

13-aban-92-badrood_030 راهپیمایی 13 آبان 1392 بادرود

 مشاهده عکس ها در خبرگزاری ایمنا