برداشت انار

@ این پست ۴۸۸۲ بار خوانده شده است.

برداشت محصول انار از باغات روستای اریسمان در فصل پاییز ۱۳۹۲

anar-92_080 برداشت انار- روستای اریسمان- 1392

 مشاهده عکس ها در خبرگزاری ایمنا