مراسم شهادت امام رضا(ع) در امامزاده آقا علی عباس- ۱۳۹۲

@ این پست ۳۷۲۴ بار خوانده شده است.

 مراسم عزاداری هیأت های مذهبی به مناسبت شهادت امام رضا(ع) در جوار حرم برادر ایشان در امامزاده آقاعلی عباس، روز پنج شنبه ۱۲/۱۰/۱۳۹۲ برگزار گردید.

shahadat-reza-92_023 مراسم شهادت امام رضا(ع) در امامزاده آقا علی عباس- 1392