بازدید معاونت عمرانی دانشگاه آزاد از دانشگاه آزاد نطنز

@ این پست ۱۶۶۱ بار خوانده شده است.

معاونت عمرانی دانشگاه آزاد جناب مهندس محسن هاشمی از بخش های عمرانی دانشگاه آزاد نطنز، شنبه ۱۲/۱۱/۱۳۹۲ بازدید نمود.

univercity-azad-natanz-92_40 بازدید معاونت عمرانی دانشگاه آزاد از دانشگاه آزاد نطنز 1392