لباس سفید زمستان

@ این پست ۳۵۳۰ بار خوانده شده است.

بارش پی در پی برف در بهمن ماه ۱۳۹۲ و صحنه های زیبای لباس سفید زمستان در روستای اریسمان.

winter-92-arisman_320 لباس سفید زمستان- اریسمان 92