آشیانه های زمستانی

@ این پست ۳۴۶۸ بار خوانده شده است.

درختان و آشیانه های پرندگان در روزهای زمستانی ۱۳۹۲ – روستای اریسمان

winter-92-arisman_107 آشیانه های زمستانی- اریسمان 1392