روز جهانی کار و کارگر ۳

@ این پست ۳۷۲۳ بار خوانده شده است.

۱۱ اردیبهشت ماه (۱/۵/۲۰۱۴) روز جهانی کار و کارگر- شرکت نساجی الوان زرریس نطنز

alvan-92_026 روز جهانی کار و کارگر- شرکت نساجی الوان زرریس نطنز 1392

 

مشاهده عکس ها در خبرگزاری ایمنا